hlavní stránka INFORMATIKA V DOPRAVĚ CVB SOFTCAR

Termíny a přihlášky na školení

Datum a čas Místo konání školení
24. dubna 2019 (středa)
9 hodin
salonek hotelu Petra
Ještědská 680/121, Liberec-Hanychov
25. dubna 2019 (čtvrtek)
9 hodin
salonek hotelu Širák
Široký vrch 364, Most

Závazná přihláška ke školení pracovníků doprav

Všechny položky formuláře, kromě šedých, jsou povinné!
Konané dne v .
Přihlašujeme osob (1150,-Kč/osoba) , jmenovitě:
Jiný počet publikací ke školení než je účastníků školení
(350,-Kč/publikace):
ano: ks.
ne.
Poplatek ve výši ,-Kč byl (bude) uhrazen:
hotově při školení.
na základě zaslané faktury.
předem z účtu: dne:
Název a adresa objednavatele:
IČO:
DIČ:
Jméno: a telefon: vyřizujícího
Odpovědný pracovník:
Kontaktní email:
Jiné požadavky: