hlavní stránka INFORMATIKA V DOPRAVĚ CVB SOFTCAR

Aktuálně

Školení k silniční nákladní dopravě na podzim 2020 - odloženo

Vzhledem k neutěšené situaci s covidem jsme se rozhodli pořádat školení k problematice silniční nákladní dopravy až na jaře roku 2021.

V případě potřeby je samozřejmě možné řešit dotazy k této problematice nejlépe prostřednictvím emailu cvbsoft@cbox.cz, případně na tel. 602 969 558.

Publikace Přehled předpisů v sil. nákladní dopravě - sleva

Nabízíme publikaci Přehled předpisů v silniční nákladní dopravě (vydání z února 2018) za výhodnou cenu 120 Kč (+ poštovné a balné 40 Kč), respektive za 100 Kč při odběru pěti a více kusů.

K publikaci, která na cca 300 stranách obsahuje podstatné části všech předpisů z této oblasti včetně výkladů a komentářů je přiložen opravný list, který uvádí nejdůležitější změny v citovaných předpisech od doby vydání až do 1. března 2020 (jeden list A5). Publikace zasíláme s přiloženou fakturou, kterou je nutné následně uhradit.

Publikace se dá uplatnit i jako vhodný materiál pro účastníky vstupního nebo i pravidelného školení profesionálních řidičů. Zejména pro řidiče pracující jako OSVČ je publikace pro svou komplexnost nanejvýš vhodná a užitečná.

Případné dotazy prosím směřujte na níže uvedenou emailovou adresu. Nabídka platí do vyprodání zásob. Objednávky zasílejte na emailovou adresu cvbsoft@cbox.cz

Školení k silniční nákladní dopravě v dubnu a květnu 2020 ZRUŠENO !

Školení, které se mělo konat dne 28. a 29. dubna a dne 5. a 6. května 2020 jsme s ohledem na současnou situaci nuceni zrušit. Náhradní termíny stanovíme ve stejných lokalitách (Svitavy, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava) asi v říjnu a listopadu 2020.

Prosíme zájemce o školení, aby nám napsali emailovou zprávu (na email cvbsoft@cbox.cz nebo jako dotaz ke školení z tohoto webu) s emailovou adresou pro zaslání elektronické pozvánky na školení.

Školení k silniční nákladní dopravě na podzim 2019

Školení proběhne dne 26. září (čtvrtek) 2019 v hotelu Hesperia v Olomouci, dne 10. října (čtvrtek) v hotelu Garni ve Zlíně, dne 23. října (středa) v hotelu Morávka v Brně Heršpicích, dne 7.. listopadu (čtvrtek) v hotelu Silesia ve Frýdku Místku a dne 13. listopadu (středa) v DK AKORD v Ostravě Zábřehu.

Prosíme zájemce o tyto termíny, aby nám napsali emailovou zprávu (na email cvbsoft@cbox.cz nebo jako dotaz ke školení z tohoto webu) s emailovou adresou pro zaslání elektronické pozvánky na školení.

Školení k silniční nákladní dopravě v roce 2019

Školení proběhne dne 24. dubna (středa) 2019 v hotelu Petra v Liberci a dne 25. dubna (čtvrtek) v hotelu Širák v Mostu. Prosíme zájemce o tyto termíny, aby nám napsali emailovou zprávu (na email cvbsoft@cbox.cz nebo jako dotaz ke školení z tohoto webu) s emailovou adresou pro zaslání elektronické pozvánky na školení.

Další termíny školení se uskuteční na podzim v měsících září a říjen 2019. Bude to v Ostravě, Zlíně, Olomouci, Brně a v případě zájmu i ve Frýdku-Místku a Opavě. Zájemcům o tyto termíny rovněž doporučujeme zaslat nám svůj kontaktní email pro zaslání pozvánky na školení.

Školení k silniční nákladní dopravě v září a říjnu 2018

V měsíci září 2018 proběhnou školení v jižních a západních Čechách. Dne 19. září 2018 (středa) v Plzni Křimicích v hotelu York na Prvomájové ul. č. 10. Dne 20. září 2018 (čtvrtek) v Českých Budějovicích v DK Slávie, Jirsíkova ul. č. 2.

V měsíci říjnu proběhnou školení ve středních Čechách a v Praze. Dne 16. října 2018 (úterý) v salonku hotelu Baroko v Praze 10 Malešicích ul. Tomsova 11/13 a dne 18. října 2018 (čtvrtek) v salonku hotelu Na Ostrově v Berouně, ul. Na Ostrově 816.

Přihlásit na školení se lze přímo zasláním objednávky na email cvbsoft@cbox.cz nebo prostřednictvím tohoto webu, viz volba Termíny a přihlášky na školení.

Školení k předpisům v silniční nákladní dopravě 2018

V měsíci březnu 2018 proběhnou školení na severní a střední Moravě. Dne 13. března 2018 (úterý) ve Frýdku Místku v hotelu Silesia na Zámeckém náměstí 1259. Dne 15. března 2018 (čtvrtek) v Opavě v hotelu Opava, Žižkova ul. 2904/8.

Dne 20. března 2018 (úterý) v Ostravě Zábřehu v Domu kultury AKORD na náměstí SNP 1. Dne 23. března 2018 (pátek) v Olomouci v hotelu Hesperia na Brněnské ulici.Dne 28. března 2018 (středa) ve Zlíně v hotelu Garni na náměstí T.G. Masaryka 1335.

V dubnu 2018 proběhnou školení na jižní Moravě. Dne 12. dubna 2018 (čtvrtek) v Brně v hotelu Morávka na ul. Heršpické 781/7; dne 17. dubna 2018 (úterý) v Hodoníně v hotelu Panon na ul. Koupelní 4 a dne 20. dubna 2018 (pátek) v hotelu Atom v Třebíči na Velkomeziříčské ulici.

V květnu 2018 proběhnou školení dne 15. května 2018 (úterý) ve Svitavách v hotelu Slávie na Náměstí Míru; dne 16. května (středa) v Hradci Králové v hotelu Černigov na Riegrově náměstí, 23. května (středa) v Jihlavě v hotelu Gustav Mahler a 24. května (čtvrtek) v hotelu Labe v Pardubicích. Květnový termín školení v Pardubicích a Jihlavě bude ještě upřesněn (od 22. do 24. května).

Přihlásit na školení se lze přímo zasláním objednávky na email cvbsoft@cbox.cz nebo prostřednictvím tohoto webu, viz volba Termíny a přihlášky na školení.

Školení a publikace k silniční nákladní dopravě v roce 2018

Naši publikaci Přehled předpisů v silniční nákladní dopravě - únor 2018 jsme právě začali zájemcům distribuovat. Klienti Informatiky v dopravě (ať už odebírají jakoukoliv verzi Informatiky) právě v současné době klasickou poštou dostávají jeden výtisk v rámci této služby.

Objednávat tuto publikaci je možno již elektronickou poštou na naši adresu cvbsoft@cbox.cz. Případně lze publikaci objednat z tohoto webu, viz volba "Publikace ke školení" v levé části obrazovky. Cena publikace je 350 Kč + 40 Kč poštovné a balné. Při objednávce více kusů poskytujeme individuální slevy.

Naše pravidelné jednodenní školení k problematice silniční nákladní vnitrostátní dopravy budeme rovněž opět pořádat v roce 2018 cca od března. O místech a termínech Vás jako obvykle budeme informovat v pozvánce (písemné či elektronické) případně v Informatice v dopravě.

Zájemcům o školení dopručujeme aby nám zaslali svou emailovou adresu pro zaslání pozvánky, a to zejména v případě, že došlo k její změně, anebo nám ji zatím neposkytli.

Školení k předpisům v silniční nákladní vnitrostátní dopravě 2015

Podzimní školení ke změnám v provozování silniční nákladní vnitrostátní dopravy probíhá od října do listopadu 2015.

V měsíci listopadu bude školení ve Zlíně, hotel Garni - 10. listopadu (úterý); ve Strážnici, hotel Strážnice - 11. listopadu (středa); v Brně, hotel Morávka - 12. listopadu (čtvrtek); v Třebíči, hotel Atom - 13. listopadu (pátek) a v Olomouci, hotel Hesperia - 19.listopadu (čtvrtek).

Na severní Moravě budou poslední temíny v roce 2015 a to ve Frýdku - Místku, hotel Centrum - 23. listopadu (pondělí); Ostravě - Zábřehu, v DK AKORD - 24. listopadu (úterý) a v Opavě, Parkhotel Opava - 26. listopadu (čtvrtek).

Ke školení je vydána publikace ke školení - Přehled předpisů v silniční dopravě (vydání z dubna 2014) s aktualizačním dodatkem k 1. říjnu 2015. Obsah publikace viz vlevo volba "Publikace ke školení".

Podrobnější informace a přihlášky na školení viz vlevo volba "Termíny a přihlášky na školení".

Od 2. března 2015 je účinný čl. 34 Nařízení EU č. 165/2014 o tachografech

V bodu 3 článku 34 tohoto nařízení se mimo jiné uvádí, že "Členské státy neuloží řidičům povinnost předkládat formuláře dokládající jejich činnost za dobu, kdy se od vozidla vzdálili"

To tedy v podstatě znamená, že veškeré údaje o době kdy se řidič od vozidla vzdálil by měly být řidičem doplněny na paměťové kartě řidiče a kontrolní orgány by tyto údaje měly akceptovat a nevyžadovat po řidičích jiné doklady jako formulář "Potvrzení o činnostech ...", žluté kolečko apod.

Používání formulářů (případně žlutých koleček) by se tak mělo omezit na případy, kdy údaje o době kdy se řidič od vozidla vzdálil, nebude možné na paměťové karty řidiče pomocí digitálního tachografu z nějakých důvodů doplnit.

Školení k silniční nákladní dopravě - podzim 2014

Podzimní školení ke změnám v provozování silniční nákladní vnitrostátní dopravy bude probíhat v říjnu a listopadu v těchto těchto termínech : Olomouc, hotel Hesperia 21. října (úterý); Šumperk, Dům kultury 22. října (středa); Zlín, hotel Garni 23. října (čtvrtek), Valašské Meziříčí hotel Apollo 29. října (středa); Frýdek Místek, hotel Centrum 5. listopadu (středa); Opava, Parkhotel Opava, 6. listopadu (čtvrtek) a Ostrava - Zábřeh, DK AKORD 11. listopadu (úterý).

Ke školení je vydána aktualizovaná publikace ke školení Přehled předpisů v silniční dopravě - duben 2014. Podrobnější informace a přihlášky na školení viz vlevo volba "Termíny a přihlášky na školení".

Další informace poskytneme prostřednictvím našich kontaktů (e-mail cvbsoft@cbox.cz, tel. 596 748 768, 602 969 558).

Školení k silniční nákladní vnitrostátní dopravě 2014 zahájeno

Školení ke změnám v provozování silniční nákladní vnitrostátní dopravy proběhne v dubnu a květnu v těchto termínech : Svitavy, hotel Schindlerův háj 22. dubna (úterý); Hradec Králové, hotel Černigov 23. dubna (středa); Liberec, penzion Atrium 24. dubna (čtvrtek);Pardubice, hotel Labe 5. května (pondělí); Jičín, hotel Rieger 6. května (úterý) a Jihlava, hotel Gustav Mahler 7. května (středa).

Ve druhé polovině května jsou stanoveny termíny dne 20. května 2014 (úterý) v Plzni Křimicích, hotel York, 21. května (středa) v Klatovech, hotel Rozvoj a 22. května (čtvrtek) v Českých Budějovicích, Dům kultury Slávie.

Ke školení je vydána aktualizovaná publikace ke školení Přehled předpisů v silniční dopravě - duben 2014. Podrobnější informace a přihlášky na školení viz vlevo volba "Termíny a přihlášky na školení".

Další informace poskytneme prostřednictvím našich kontaktů (e-mail cvbsoft@cbox.cz, tel. 596 748 768, 602 969 558).

Aktualizovaná publikace Přehled předpisů v silniční nákladní vnitrostátní dopravě 2014

Aktualizovaná publikace Přehled předpisů v silniční nákladní dopravě byla vydána a zachycuje stav legislativy k 1. dubnu 2014. Obsahuje však i již vydané předpisy, jejichž účinnost nastane v příštím období (Nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech, změny Nařízení (ES) č. 561/2006, novela zákona č. 56/2001 Sb.,o technických podmínkách provozu účinná od 1.1. 2015 aj.).

Všichni klienti INFORMATIKY V DOPRAVĚ obdrží jeden kus publikace automaticky a v rámci této služby. Ostatní zájemci si mohou publikaci objednat nejlépe elektronickou poštou, viz např. vlevo položka "Publikace ke školení/Objednávka". Vaši objednávku lze též přímo poslat na naši adresu cvbsoft@cbox.cz

Cena publikace včetně DPH, poštovného a balného činí 380 Kč při zaslání na fakturu, respektive 430 Kč při zaslání na dobírku. Při objednávce více kusů poskytujeme výrazné slevy.

Školení k problematice silniční nákladní dopravy - podzim 2013

Školení na podzim 2013 bude zahájeno od úterý 24. září 2013 postupně ve Zlíně, Brně (25. září) a Olomouci (26. září). Dne 24. října 2013 proběhne školení v Ostravě. Podrobné časové a místní dispozice viz volba vlevo "Termíny a přihlášky na školení". Náplň školení je patrná z obsahu příručky ke školení, viz podrobně "Publikace ke školení".

Ke školení je zpracována publikace Přehled předpisů v silniční nákladní dopravě, která obsahuje aktuální stav legislativy k 1. září 2012 s aktualizačním dodatkem k 1. září 2013. Publikaci s dodatkem obdrží účastník školení, ale lze ji objednat i samostatně, viz volba "Publikace ke školení".

Zrušení sankce - zákazu řízení u přestupku dle § 23 písm. f) zákona o přestupcích

Tato sankce (zákaz činnosti na dobu 6 měsíců až jednoho roku) se nově neuplatní, pokud řidič spáchá přestupek uvedený v § 23 zákona o přestupcích pod písmenem f). Jedná se o přestupek, kdy řidič při kontrole není držitelem předepsaných dokladů, nevede stanoveným způsobem záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, nepředloží je za stanovené období, nedodržuje stanovené doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku. V souladu s ustanovením odst. 4 § 23 zákona o přestupcích (nelze řešit blokovou pokutou přestupek, za něhož lze uložit zákaz činnosti) je tak od 1. května 2013 možnost výše uvedený přestupek řešit i v blokovém řízení. Zde je pro něj stanovena sankce nejvýše ve výši 5 tisíc Kč (viz odst. 3 § 23 zákona o přestupcích).

Změna lékařských prohlídek řidičů "amatérů"

Zákon č. 101/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb. (pravidla silničního provozu) s účinností od 1. července 2013 ruší lékařskou prohlídku ve věku 60 let u řidičů „amatérů“ a stanoví další případy, kdy řidič (v případě konfliktu se zákonem) musí absolvovat psychologické vyšetření a prokazovat zdravotní způsobilost.

Řidiči amatéři v případě, že dovrší věku 60 let dne 1. července 2013 a později, musí absolvovat první lékařskou prohlídku až ve věku 65 let. Další lhůty pro lékařské prohlídky (68 let a dále každé dva roky) se nemění. Povinnost absolvovat psychologické vyšetření se rozšiřuje na řidiče, který žádá o vrácení řidičského oprávnění po zákazu činnosti uloženého soudem, zákazu činnosti uloženého správním orgánem na dobu minimálně 6 měsíců a v důsledku porušení zákazu řízení vozidel v průběhu zkušební doby. Podmínka absolvovat toto vyšetření po ztrátě řidičského oprávnění v důsledku dosažení 12 bodů se nemění.

Vyznačení profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu, samostatný profesní průkaz

Profesní způsobilost řidiče se vyznačuje do řidičského průkazu na 12. řádek harmonizovaným kódem ve tvaru 95. den, měsíc a rok. Přičemž uvedené datum znamená konec platnosti profesní způsobilosti řidiče. Řidiči však mohou požádat úřad i o vydání samostatného průkazu profesní způsobilosti řidiče. Za tento samostatný průkaz řidič zaplatí poplatek 200 Kč. Vzhledem ke standardní lhůtě 20 dní pro vydání nových průkazů (řidičských i profesní způsobilosti) se doporučuje požádat o vydání nejpozději jeden měsíc před uplynutím konce platnosti těchto průkazů.

Školení k problematice silniční nákladní dopravy v roce 2013

Školení bude zahájeno od úterý 9. dubna 2013 postupně v Chebu, Karlových Varech (10. dubna), Ústí nad Labem (11. dubna) a Mostě (12. dubna). Koncem dubna budou školení v Benešově (22. dubna), Berouně (23. dubna), Mělníce (24. dubna) a Kolíně (25 dubna). Podrobné časové a místní dispozice viz volba vlevo "Termíny a přihlášky na školení". Náplň školení je patrná z obsahu příručky ke školení, viz podrobně "Publikace ke školení".

Ke školení je zpracována nová publikace Přehled předpisů v silniční nákladní dopravě, která obsahuje aktuální stav legislativy k 1. září 2012. Publikaci obdrží každý účastník školení, lze ji objednat i samostatně, viz volba "Publikace ke školení".

Od 1. ledna 2013 používají celníci, policisté i strážníci nové pokutové bloky

Podrobnosti k novým pokutovým blokům obsahuje Pokyn MF č. 2, který byl publikován ve Finančním zpravodaji č. 1/2013, viz web www.mfcr.cz (část „Daně a cla“, aktualita z 11.1.2013).

Nejpodstatnější změnou je, že částka pokuty se do bloku vypisuje ručně a přestupce vždy obdrží originál bloku se všemi vypsanými údaji. Kontrolnímu orgánu zůstane kopie dokladu vytvořená průpisem všech údajů mimo razítko a podpis, které musí být vždy originální i na kopii. V případě pokuty na místě nezaplacené je stejný postup, ale průpisem se vytvářejí dvě kopie (druhá slouží k případnému vymáhání pokuty).

Zápis odpočinku na záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku

Níže uvedená pravidla se týkají vozidel nebo souprav nad 3,5 t největší povolené hmotnosti s výjimkou speciálních vozidel. Na „záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku“ (dále jen „záznam o době řízení“) je nutné vždy zaznamenávat i dobu trvání odpočinku, jak je zřejmé již z názvu tohoto dokladu. Doba odpočinku musí být zaznamenána na paměťové kartě řidiče, a to v případě vedení tohoto záznamu prostřednictvím digitálního tachografu, nebo na zadní straně záznamu o době řízení – tj. kolečka z EC tachografu. Na tomto kolečku je na zadní straně pro tento účel předtištěná tabulka se symbolem „postýlky“ a časem od 0 do 24 hodin (na delší časový úsek než 24 hodin nelze kolečko použít). Řidič tak čárou v příslušném časovém úseku zaznamená trvání svého odpočinku. Z kolečka pak musí být patrné, jakou činnost v kteroukoliv minutu v rámci 24 hodin řidič vykonával (řízení, jiná práce, pohotovost), nebo zda odpočíval.

V případě, že řidič řídí vozidlo, které splňuje výjimku podle článku 13 nařízení 561/2006 ES (např. přeprava vozidly zemědělského družstva pro vlastní potřeby do vzdálenosti 100 km, vozidla používána v souvislosti s kanalizačními sítěmi, údržbou rozvodů vody, plynu, elektřiny, údržbou a kontrolou silnic, odvozem a likvidací domovního odpadu aj.) může záznam o době řízení vést i ručně podle § 1a prováděcí vyhlášky č. 478/2000 Sb. k zákonu o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. I v tomto případě však je nutné zaznamenávat dobu trvání odpočinku. Ručně vedený záznam o době řízení (zpravidla se tyto údaje zaznamenávají na stasku) tak bude obsahovat informace o činnosti řidiče (řízení, jiná práce, pohotovost), nebo jeho odpočinku za celých 24 hodin. V praxi tak bude tento záznam vypadat například takto : záznam doby odpočinku od 0,0 hodin do 6,0 hodin a od 16 hodin do 24 hodin, od 6,0 do 16,00 hodin záznam pracovní činnost řidiče (řízení, jiná práce, pohotovost) v rozsahu a podle pravidel stanovených v § 1a prováděcí vyhlášky č. 478/2000 Sb. Uvedený způsob zaznamenávání odpočinku bývá v poslední době často i předmětem kontroly řidičů. Není-li odpočinek zaznamenán, je to důvod pro udělení sankce.

Řidiči vozidel a souprav nepřevyšujících 3,5 t největší povolené hmotnosti a speciálních vozidel rovněž musí vést záznam o době řízení, ale pro ně je tento doklad specifikován v příloze č. 1 českého nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. Bod 3 uvádí : U zaměstnance, který řídí dopravní prostředek a na kterého se nevztahuje zvláštní právní předpis, [tj. zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě] je zaměstnavatel povinen zajistit, aby c) vedl v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek. Tudíž odpočinek u řidičů těchto vozidel a souprav není nezbytné zaznamenávat.

Povinnost zpracovat rozpis směn řidičů dva týdny dopředu podle § 84 Zákoníku práce

Zákoník práce v § 84 ukládá zaměstnavateli povinnost vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance (tedy samozřejmě i všechny řidiče) nejpozději 2 týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

Protože v dopravě většinou nelze reálně na takovou dobu dopředu plánovat rozpis pracovní doby řidičů, je nutné využít možnost danou zákoníkem práce, tj. dohodnout se se zaměstnancem na jiné době seznámení (například předchozí den). Aby tato dohoda byla nezpochybnitelná, je nutné ji učinit písemně s každým zaměstnancem zvlášť. Tímto způsobem by měla být tato povinnost dostatečně plněna před kontrolními orgány.

Pokuty pro provozovatele vozidla a řidiče při nízkorychlostním a vysokorychlostním vážení

Při kontrolním vysokorychlostním i nízkorychlostním vážení vozidel nastaly od 1. září 2012 podstatné změny. Jedná se zejména o stanovení výše poplatku za provedené nízkorychlostní nebo vysokorychlostní kontrolní vážení ve výši 6 tisíc Kč (platí se jen v případě překročení stanovených váhových limitů) a možnost použít výsledek vysokorychlostního kontrolního vážení k udělení sankce v případě překročení stanovených váhových limitů. Uvedenou problematiku upravuje § 38a až § 38d zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a § 51a až § 51c prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. Poplatek ve výši 6 tisíc Kč za provedené nízkorychlostní a vysokorychlostní kontrolní vážení platí provozovatel vozidla. Řidič může platit v blokovém řízení pokutu až do výše 30 tisíc Kč v případě, když neuposlechne výzvy kontrolního orgánu k provedení nízkorychlostního kontrolního vážení, neuposlechne pokynu obsluhy váhy, nebo pokud pokračuje dále v jízdě, ačkoliv bylo zjištěno při nízkorychlostním kontrolním vážení překročení stanovených váhových limitů. Pokud jsou překročeny při nízkorychlostním kontrolním vážení stanovené váhové limity, může řidič v blokovém řízení dostat pokutu do výše 15 tisíc Kč. Při překročení stanovených váhových limitů zjištěném při kontrolním vysokorychlostním vážení může řidič dostat v příkazním řízení pokutu až do výše 30 tisíc Kč. Ve správním řízení může být řidiči vozidla udělena pokuta za výše uvedené přestupky až do výše 500 tisíc Kč. Uvedené přestupky řidiče jsou specifikovány v odst. 4 a 7 § 42a zákona č. 13/1997 Sb. Za překročení stanovených váhových limitů jsou řidiči též připsány tři „trestné“ body, viz příloha k zákonu č. 361/2000 Sb. (pravidla silničního provozu). Pro úplnost je nutné dodat, že za překročení stanovených váhových limitů není řidič odpovědný, pokud prokáže, že odesílatel nebo provozovatel vozidla mu vydal k přepravované zásilce doklad, v němž uvedl nižší hmotnost zásilky, než je její skutečná hmotnost, a při převzetí zásilky řidič nemohl provést kontrolu hmotnosti zásilky (odst. 9 § 43 zákona č. 13/1997 Sb.).

Provozovatel vozidla může dostat pokutu ve správním řízení až do výše 500 tisíc Kč tehdy provozuje-li vozidlo, které překročí při nízkorychlostním anebo vysokorychlostním kontrolním vážení stanovené váhové limity, anebo přikáže, dovolí, svěří nebo umožní řízení vozidla, jehož hmotnost převyšuje stanovené váhové limity. V příkazním řízení může provozovatel vozidla dostat za uvedené delikty pokutu až do výše 50 tisíc Kč. Uvedené přestupky provozovatele vozidla jsou specifikovány v odst. 1 a 6 § 42b zákona č. 13/1997 Sb. Pokud je při uvedených deliktech překročena největší povolená hmotnost vozidla činí, výměra pokuty 7 tisíc Kč za každou započatou tunu překročení, viz odst. 2 § 43 zákona. Odpovědnost provozovatele vozidla za správní delikt zaniká, jestliže o něm příslušný orgán nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl spáchán, viz odst. 3 § 43 zákona. Podnikateli v silniční dopravě (provádí přepravu pro cizí potřeby), který dopravu provozuje velkými vozidly (tj. nad 3,5 tuny největší povolené hmotnosti), navíc hrozí ztráta dobré pověsti, pokud jsou překročeny stanovené váhové limity. Pokud je při kontrolním vážení totiž zjištěno překročení největší přípustné hmotnosti o 20 % a vyšší, u vozidel s největší přípustnou hmotností nad 12 tun, a o 25 % nebo vyšší u vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost nepřekračuje 12 tun, zašle kopii rozhodnutí o přestuku správní orgán dopravnímu úřadu, v jehož obvodu má podnikatel v silniční dopravě velkými vozidly sídlo (viz odst. 10 § 43 zákona č.13/1997 Sb.). Dopravní úřad pak může na základě toho rozhodnout podle § 35a zákona č. 111/1994 Sb. v takovém případě o ztrátě dobré pověsti u podnikatele v silniční dopravě až na dobu 5 let a u odpovědného zástupce, který je nositelem odborné způsobilosti, až na dobu 3 let. Podnikatel v silniční dopravě, který ztratí dobrou pověst, je dále nezpůsobilý k provádění přeprav pro cizí potřeby, neboť nesplňuje podmínky stanovené zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Školení k problematice silniční nákladní dopravy v roce 2012

Školení bude zahájeno od úterý 18. září 2012 postupně v Opavě, Ostravě (19.9.), Frýdku Místku (20.9.) a Šumperku (21.9.). V dalším týdnu budou školení ve Valašském Meziříčí (25.9.), Zlíně (26.9.) a Olomouci (27.9.). Podrobné časové a místní dispozice viz volba vlevo "Termíny a přihlášky na školení". Náplň školení je patrná z obsahu příručky ke školení, viz podrobně "Publikace ke školení".

V měsíci říjnu jsou zatím termíny školení stanoveny na úterý 9. října v Brně, 10. října v Hodoníně, 11. října ve Znojmě, 12. října v Třebíči, 16. října ve Svitavách, 17. října v Hradci Králové, 18. října v Jihlavě, 23. října v Pardubicích, 24. října v Jičíně a 25. října v Liberci.

V listopadu jsou stanoveny termíny na úterý 6. listopadu v Českých Budějovicích, středu 7. listopadu v Klatovech a čtvrtek 8. listopadu v Plzni.

Ke školení je zpracována nová publikace Přehled předpisů v silniční nákladní dopravě, která obsahuje aktuální stav legislativy k 1. září 2012. Publikaci obdrží každý účastník školení, lze ji objednat i samostatně, viz volba "Publikace ke školení".

Výpočet snížení sazby silniční daně podle data první registrace vozidla

Daňovou kalkulačku, která po zadání měsíce a roku registrace vozidla přesně ukáže v kterých měsících má vozidlo nárok na slevu silniční daně a v jaké procentuální výši, zveřejnilo na svém webu ministerstvo financí. Výše slevy je odvislá od data první registrace vozidla a může se tedy v průběhu zdaňovacího období měnit. Uvedenou kalkulačku najdete na webové stránce http://cds.mfcr.cz. (zadejte „daňová kalkulačka DSL“ do vyhledávání).

Rozhodnutí Komise, kterým se mění formulář týkající se činností v silniční dopravě

Ve věstníku EU L 330 ze dne 16. prosince 2009 je Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2009, kterým se mění rozhodnutí 2007/230/ES o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě (tzv. formulář EU). Toto rozhodnutí bylo publikováno pod číslem 2009/989/EU. Nový formulář obsahuje další požadované činnosti nebo skutečnosti, které lze na něm potvrzovat. Jedná se zejména o možnost potvrzení volna nebo odpočinku řidiče, vykonávání jiné práce než řízení vozidla, respektive pohotovosti řidiče. Ve formuláři je rovněž nová kolonka umožňující zaznamenat, od kterého data řidič u firmy pracuje.

Nový formulář tak vyřeší mnohé problémy s dřívějším jednoznačným prokazováním zejména odpočinku řidiče a výkonem jiné práce, které si v jednotlivých státech tamní kontrolní orgány vykládaly různě. Tento formulář lze používat okamžitě. V mezinárodní dopravě je jeho použití jednoznačné. Ve vnitrostátním provozu, kde zatím nedošlo ke změně stanoviska ministerstva dopravy (dle něho lze používat i jiný doklad než uvedený formulář), by kontrolní orgány měly uznávat i jinou formu potvrzení, např. tzv. žlutá kolečka.

Nutno připomenout, že přísná pravidla pro vyplňování formuláře (vypisování strojově aj.) zůstala nezměněna. Zájemcům o tento nový doplněný formulář nabízíme zdarma jeho zaslání (formulář je napsán ve wordu) elektronickou poštou jako odpověď na Váš e-mailový požadavek zaslaný na naši adresu cvbsoft@cbox.cz .

Forma záznamu o dobách řízení vozidla, bezpečnost. přestávkách a době odpočinku u vozidel s výjimkou

Vozidla s výjimkou, viz článek 3 a 13 nařízení (ES) 561/2006, mohou být nadále vybavena tachografem, který nesplňuje požadavky nařízení (EHS) č. 3821/85, tj. tachografem, do něhož se vkládá tachografový kotouč s kulatým otvorem. U těchto vozidel s tímto tachografem však není tachografový kotouč (podle názoru dopravního úřadu a CDV Brno), dostatečným záznamem o dobách řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku.

Požadovaný záznam u těchto vozidel musí být veden ručně a je jím zpravidla záznam o provozu vozidla (staska), který obsahuje požadované údaje. Těmi jsou (podle § 1a prováděcí vyhlášky č. 478/2000 Sb., k zákonu o silniční dopravě) evidenční číslo záznamu, jméno a příjmení řidiče; registrační značka (SPZ) řízeného vozidla; místo, datum a stav počítadla km na začátku a na konci záznamu; doby řízení, bezpečnostních přestávek a odpočinku každého řidiče zvlášť; důvody prodloužené doby řízení, pokud nastaly.

Tento ruční záznam (staska) je vhodné spojit s tachografovým kotoučkem, pokud je pořizován. Doby na ručně vedeném záznamu (staska) musí odpovídat údajům na tachografovém kotoučku, jinak zásadní rozdíly mohou vést k pochybnostem kontrolního orgánu. U vozidel s uvedenou výjimkou je tedy nutné, aby řidič měl při sobě vždy záznam o provozu vozidla (stasku) za předchozí den. Nejlépe se sepnutým kotoučkem z tachografu, jehož údaje korespondují se záznamem o provozu vozidla.

Stanovisko ministerstva dopravy ke lhůtám pravidelného školení řidičů

Ministerstvo dopravy rozeslalo všem úřadům dopis se stanoviskem ke lhůtám pravidelného školení řidičů. Stanovisko tak má sjednotit rozdílné názory na lhůty pravidelných školení.

Stanovisko MD by se dalo shrnout tak, že řidič musí absolvovat první pravidelné školení nejpozději do jednoho roku od data vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ). Druhé školení nejdříve rok a den od vydání PPZŘ, nejpozději do dvou let od vydání PPZŘ, třetí nejdříve dva roky a den od vydání PPZŘ, nejpozději do tří let od vydání PPZŘ, čtvrté nejdříve tři roky a den od vydání PPZŘ, nejpozději do čtyř let od vydání PPZŘ, páté nejdříve čtyři roky a den od vydání PPZŘ, nejpozději do pěti let od vydání PPZŘ. Páté pravidelné školení je ale nutné absolvovat s dostatečným předstihem před pětiletou lhůtou, neboť je potřeba včas podat žádost o vydání nového PPZŘ, která musí být doložena dokladem o absolvování všech pěti pravidelných školení.

Ze stanoviska vyplývá, že časový rozestup mezi pravidelnými školeními může být za dodržení uvedených podmínek i větší než jeden rok (např. první školení po třech měsících od data vydání PPZŘ, druhé po 20 měsících atp.)

Vybavování speciálních vozidel EC a digitálními tachografy není nutné

Speciální vozidla jsou definována v příloze č. 18 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Speciální vozidlo je určené k provádění speciálních činností a není určeno k přepravě osob ani nákladu. Vyhláška též vyjmenovává nejběžnější speciální vozidla jako autojeřáb, autorýpadlo, čerpadlo betonu, komunální vozidlo, požární vozidlo, montážní vozidlo atd. Podle článku 3 nařízení (EHS) č. 3821/85 se povinnost vybavit vozidlo záznamovým zařízením vztahuje pouze na vozidla používaná pro silniční přepravu cestujících nebo zboží. Z toho vyplývá, že povinnost vybavit vozidlo záznamovým zařízením podle nařízení (EHS) č. 3821/85 se na speciální vozidla nevztahuje. S tím je v souladu i stanovisko Centra služeb pro silniční dopravu, které se odvolává na vyjádření ředitele odboru provozu silničních vozidel na MD ing. Josefa Pokorného (viz www.cspsd.cz, část „Dokumenty“, oddíl „Pro řidiče“, dokument „Tachografy“). U speciálních vozidel tedy není nutné provádět výměnu původního tachografu za tachograf splňující podmínky nařízení (EHS) č. 3821/85 (tachograf EC nebo digitální). Vozidla dříve uvedená do provozu, která nemusí být vybavena tachografem dle nařízení (EHS) č. 3821/85 musí odpovídat z hlediska vybavení tachografu provedení, ve kterém byla schválena do provozu podle dosavadních právních předpisů.

Nová pravidla silničního provozu na Slovensku platí od 1. února 2009

Zákon č. 8/2009 Zb., o cestnej premávke, který je účinný od 1. února, lze ve formátu .pdf, nalézt na adrese http://www.zbierka.sk v „čiastke“ 4/2009. Ze zákona vyplývají některé důležité změny, o nichž je důležité pojednat podrobněji. Podle odst. 3 § 3 je zákaz používat nebo mít ve vozidle jakékoliv antiradary umožňující odhalení měřících zařízení. V § 4 odst. 2 písm. l) je zakázáno řidiči používat mobil (s výjimkou použití s hads free); v písm. m) je zakázáno používat „hanlivé“ gesta. V § 5 odst. 3 je řidiči daná povinnost použít výstražnou vestu při poruše vozidla, dopravní nehodě apod. pokud se pohybuje na silnici, v odst. 5 je dána povinnost řidiče vozidla nad 3,5 tuny při jízdě do kopce umožnit předjetí rychlejších vozidel. V § 6 jsou dány povinnosti provozovateli vozidla, mimo jiné, pokud svěří vozidlo jiné osobě, vést evidenci jízd, z níž jsou zřejmé identifikační údaje o řidiči (včetně jeho bydliště) a jeho časy řízení.

Rychlost v obci je nově v § 16 stanovena max. na 50 km/hod., pro vozidla nad 3,5 tuny mimo obec max. na 90 km/hod. (na všech komunikacích). V § 32 je stanovena povinnost stálého svícení při jízdě vozidla. V odst. 1 § 35 je povinnost jet po dálnici mimo obec nejméně rychlostí 80 km/hod., v odst. 3 je zakázáno (na dálnici a rychlostní komunikaci) řidiči vozidla nebo soupravy nad 7,5 tuny předjíždění. V § 38 je daná povinnost řidiči vozidla kategorie M1 a N1 (tj. do 3,5 tuny) mít na vozidle zimní pneu, pokud je na vozovce souvislá vrstva sněhu anebo námraza. Vozidla nad 3,5 tuny musí mít zimní pneu alespoň na jedné z hnacích náprav v době od 15. listopadu do 31. března. V odst. 3 tohoto paragrafu je řidiči navíc dána povinnost mít zimní pneu i v případech, kdy se dá s ohledem na čas a místo led, sníh a námraza na vozovce předpokládat.

V § 39 je stanoveno omezení jízd (pro vozidla sólo nad 7,5 t nebo nad 3,5 t s přípojným vozidlem) na sobotu, pouze v období prázdnin - červenci a srpnu, od 7 do 19 hodin a celoročně v neděli od 0 do 22 hodin. Výjimky obdobné jako v ČR stanoví odst. 3. Podle § 70 může být řidiči zadržen řidičský průkaz v případech, kdy za přestupek lze uložit zákaz činnosti. Řidiči je vydáno potvrzení, s nímž může max. 15 dní řídit (platí jen na Slovensku) a řidičský průkaz je odeslán státu, v němž má řidič trvalé bydliště. Podle § 71 lze zadržet řidičský průkaz i v případě, že řidič nemá peníze na zaplacení pokuty. Paragraf 72 umožňuje policistovi zadržet v případě „technické nezpůsobilosti“ vozidla i osvědčení o registraci vozidla a tabulku s registrační značkou. To může policista učinit ale i v případě např. chybějící dálniční nálepky a zelené karty. V § 89 je dána povinnost řidiči mít při řízení doklad o zdravotní a psychické způsobilosti, po řidičích z jiných zemí je doufejme nebudou požadovat - to bohužel zákon nespecifikuje. Přestupky a sankce, u nichž došlo podstatnému zvýšení, řeší § 22 zákona o přestupcích, který je na konci zákona č. 8/2009 Zb. Ve stejné částce Zbierky je publikována i prováděcí vyhláška č. 9/2009 Zb., která stanoví dopravní značky, upravuje podrobně zkoušky z odborné způsobilosti, řidičské průkazy, registrační značky, různé tiskopisy aj.

Karta první pomoci na Slovensku je povinná v nově zakoupených lékárničkách po 1. květnu 2009

Podle slovenské vyhlášky MZ č. 143/2009 Zb., kterou se stanoví druhy lékárniček a obsah lékárniček pro silniční dopravu, se musí na Slovensku po 1. květnu 2009 prodávat pouze lékárničky obsahující „kartu první pomoci“. Lékárničky se starým obsahem (ale již s kartou první pomoci) mohou být prodávány do konce července 2009. Podstatné pro všechny dopravce však je, že podle § 3 odst. 2 této vyhlášky lze lékárničky vyrobené podle stávajících předpisů používat do data jejich životnosti (což je cca 3 roky). Není stanoven žádný termín kdy by se měly tyto stávající lékárničky dovybavit - ať už kartou první pomoci či jiným nově vyžadovaným materiálem. Podle informací ze Slovenska tamní ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že vyhláška platí pouze pro slovenské řidiče. Ovšem slovenská policie podle svého mluvčího bude kartu vyžadovat i u cizích řidičů.

Vzhledem k tomu, že není žádný problém si uvedenou kartu z výše uvedené vyhlášky vytisknout, zalaminovat a vložit do lékárničky, dá se tento postup doporučit řidičům jedoucím na Slovensko a předejít tak možným nedorozuměním se slovenskou policií. Tento postup doporučuje např. i ÚAMK aj. Karta musí mít podle uvedené vyhlášky minimální velikost 10x18 cm a musí být odolná prachu a vodě. Podle neoficiálních informací se má i český předpis upravující náležitosti lékárničky v dohledné době změnit a možná i česká vyhláška bude takovou kartu vyžadovat. Karta první pomoci má stát 1 euro, ale v ČR se zatím koupit nedá, doporučujeme proto lékárničku dovybavit výše uvedeným způsobem. Slovenská vyhláška č. 143/2009 Zb., v jejíž příloze je vzor karty první pomoci uveden je na adrese ZDE

Žlutá kolečka jako potvrzení pro řidiče lze používat ve vnitrostátní dopravě i nadále

Vyplývá to mimo jiné z výkladu ministerstva dopravy k používání „Potvrzení pro řidiče“, viz http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_dop rava/Nakladni_do prava/Potvrzen%c3%ad+pro+%c5%99idi%c4% 8de/Potvrzen%c3%ad+pro+%c5%99idi%c4%8de.htm. Z výkladu jednoznačně vyplývá, že ve vnitrostátním provozu je možné nadále používat i jiné formy potvrzení (např. žluté kolečko apod.) než je formulář podle rozhodnutí komise č. 2007/230/ES, dále jen „formulář EU“. Podmínkou je, aby toto potvrzení obsahovalo všechny požadované údaje a ty byly správně vyplněny. Výklad obsahuje i doporučení pro mezinárodní dopravu, kde se doporučuje použít formulář EU pro případy, které jsou na formuláři uvedeny (dovolená, nemocenská, řízení vozidla vyňatého z působnosti nařízení ES č. 561/2006 nebo AETR), neboť takové potvrzení musí být uznáno ve všech státech EU, pokud je vyplněno podle uvedených pravidel. Pro ostatní případy se pak doporučuje použít jinou formu potvrzení, (žluté kolečko není nejvhodnější protože policie v Polsku a na Slovensku i jinde tvrdí, byť neoprávněně, že žlutá kolečka se vůbec nesmí používat) například “klasické“ kolečko do tachografu se záznamem o odpočinku nebo jiné práci řidiče v příslušné tabulce na zadní straně (jedno klečko nejvýše na 24 hodin),vícejazyčná potvrzení od Systemconsultu apod.

Podrobné informace o německých ekozónách a možnost získání ekoplakety i v ČR

Vjezd nákladních, osobních vozidel a autobusů (a to i zahraničních) do těchto „ekozón“je možný pouze s tzv. ekoplaketou. Na internetové stránce http://www.usmd.cz/ek_plaketa2.php se nachází podrobná tabulka se zahájením vzniku ekozón v jednotlivých německých městech a tabulka emisních norem, z níž vyplývá, jakou plaketu vozidlo plnící tyto normy dostane. Na konci tabulek je odkaz na seznam českých STK, kde se dá za cca 300 Kč uvedená plaketa po předložení příslušných dokladů také pořídit. Mapy ekozón v jednotlivých městech a další podrobnosti jsou i na internetové stránce http://www.tuv- uvmv.cz/cs/aktuality.

Publikace Digitální tachograf – příručka uživatele

Systemconsult Pardubice (ing. Ivo Machačka CSc.) vydal novou užitečnou příručku pro všechny autodopravce, kteří se setkávají ve své praxi s digitálním tachografem. Publikace popisuje principy práce, funkce a pracovní postupy při používání digitálního tachografu. Řidiči získávají v příručce rukověť pro práci s digitálním tachografem a dopravci přehled o možnostech digitálního tachografu a povinnostech spojených s jeho provozováním. Publikace je vhodná i pro tachografové dílny, kontrolní orgány a autoškoly, které rovněž seznámí s využitím tohoto tachografu v praxi. Uvedenou publikaci za 220 Kč (plus poštovné) lze objednat nejlépe na e- mailové adrese system.consult@tiscali.cz nebo na internetových stránkách http://www.systemconsult.cz, případně na faxovém čísle 466 501 585.

Uplatňování výjimky z Nařízení ES č. 561/2006 a Nařízení EHS č. 3821/85

Ministerstvo dopravy zveřejnilo na svých internetových stránkách výklad k uplatňování výjimek z Nařízení ES č. 561/2006 a Nařízení EHS č. 3821/85, viz http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_dop rava/Nakladni_do prava/Režim+řidičů/Výjimky/Výjimky.htm Ve výkladu je uvedeno, že přepravy citované v článku 13 nařízení ES č. 561/2006 mají výjimku z článku 5 až 9 tohoto nařízení i z nařízení EHS č. 3821/85. To tedy znamená, že u vozidel, která provádějí přepravy uvedené v článku 13 nařízení ES č. 561/2006, je nutné dodržovat bezpečnostní přestávku podle § 3 vyhlášky č. 478/2000 Sb. Záznamy o dobách řízení a bezpečnostních přestávkách lze vést i ručně, při kontrole musí řidič tyto záznamy předkládat pouze za probíhající a předchozí den a doba řízení není limitována. Bezpečnostní přestávka podle § 3 vyhlášky, viz http://portal.gov.cz/wps/portal/_s .155/6966/_s.155 /699/place, sice rovněž trvá minimálně 45 minut, ale lze ji i rozdělit na minimálně 15-ti minutové úseky. Dopravci provádějící přepravy uvedené v článku 13 nařízení ES č. 561/2006 se tak konečně mohou při uplatňování výjimky z nařízení EHS č. 3821/85 odvolat na oficiálně publikovaný ministerský výklad k této problematice.

Týdenní odpočinek řidiče a jeho prokazování

Potvrzení o čerpání týdenního odpočinku je kontrolními orgány vyžadováno, a to i v případech vnitrostátní dopravy pro vlastní potřeby, kdy stavy tachografu na záznamech o dobách řízení na sebe navazují (např. konečný stav z pátečního záznamu navazuje na počáteční z pondělního záznamu). V praxi již byly i v takových případech ve správním řízení uděleny pokuty. Potvrzení týdenního odpočinku musí jednoznačně stanovit časové období (den, hodina, případně minuta počátku a konce) a identifikaci řidiče. Podle článku 15 nařízení EHS č. 3821/85 se identifikací řidiče rozumí jeho jméno (v našich poměrech jméno a příjmení) a číslo karty řidiče (pokud byla řidiči vydána) nebo číslo řidičského oprávnění. Forma prokázání týdenního odpočinku není nikde závazně stanovena. Za dodržení uvedených podmínek tedy lze čerpání týdenního odpočinku vykazovat na záznamovém kotouči tachografu, žlutém kolečku, případně jiným potvrzením.

V praxi by tedy kontrolní orgány měly akceptovat i případ, kdy řidič například na záznamový kotouč z pátku v následujícím pondělí (po ukončení týdenního odpočinku) doplní jednoznačný časový údaj o čerpání týdenního odpočinku (identifikace řidiče je na tomto kotouči již vyznačena). Na tomto kotouči tak bude zachycena činnost řidiče za celý pátek (mimo záznam tachografu řidič doplní ostatní činnosti a jejich trvání do tabulky na zadní straně, aby bylo zřejmé, jakou činnost v kterýkoli okamžik vykonával), sobotu a neděli. Potvrzení zaměstnavatele u vykázaného týdenního odpočinku není podle článku 15 nařízení EHS č. 3821/85 nutné. Jednoznačně vhodnější a jistější bude ale způsob kdy si řidič na „klasické“ kolečko sám zaznamená odpočinek do tabulky na zadní straně (nejvýše 24 hodin). Při normálním týdenním odpočinku tak bude mít jedno kolečko na sobotu, druhé na neděli. Část týdenního odpočinku čerpaného v pátek (po páteční směně), respektive v pondělí (před pondělní směnou) zaznamená na příslušná kolečka z těchto dní rovněž do tabulky na zadní straně. Na základě všech doplněných záznamů a potvrzení tak bude kontrolnímu orgánu zřejmé, jakou činnost, respektive odpočinek vykonával řidič „v kterékoliv minutě“ sledovaného období. Pokud řidič má paměťovou kartu řidiče, musí si na ni rovněž týdenní odpočinky, případně jiné činnosti sám pomocí digitálního tachografu doplnit. Ve výsledku by rovněž měl být schopen doložit svou činnost, respektive odpočinek (údaje na kartě, případně potvrzení) v kterémkoli okamžiku sledovaného období . Jestliže střídá vozidla s analogovým a digitálním tachografem, měla by jeho činnost za sledované období být zachycena na kartě řidiče nebo na záznamech z tachografu a případných potvrzeních řidiče.

Pracovní doba řidičů podle nařízení vlády č. 589/2006 Sb.

Pracovní doba řidičů v jednom, respektive více pracovních poměrech, která je upravena podle tohoto nařízení, je podrobněji analyzována na internetové stránce Státního úřadu inspekce práce http://www.bozpinfo.cz/rady/otazky _odpovedi/doprav a/pracovni_doba_ridicu080402.html. Z rozboru vyplývá, že v limitu 48 hodin pracovní doby řidiče týdně není zahrnuta práce přesčas. Limity práce přesčas upravuje § 93 zákoníku práce, přičemž nejvyšší možný rozsah přesčasové práce je stanoven ve výši nejvýše 8 hodin v průměru za týden (období pro výpočet průměru je zpravidla 26 týdnů). Okruh řidičů, na které se toto ustanovení vztahuje, je dán v § 2 nařízení č. 589/2006 Sb. V podstatě se jedná o všechny řidiče nákladních vozidel či souprav nad 3,5 tuny nejvyšší povolené hmotnosti (výjimky viz článek 3 nařízení ES č. 561/2006). Tito řidiči mohou mít ve všech pracovních poměrech sjednanou pracovní dobu nejvýše 48 hodin. Tato pracovní doba ještě může být navýšena o přesčasové hodiny, ale pouze v pracovním poměru na stanovenou pracovní dobu 40 hodin týdně. Pokud má řidič dva pracovní poměry, jeden na 40 hodin týdně a druhý u jiného zaměstnavatele na 8 hodin týdně, může odpracovat u prvního i přesčasy podle ustanovení § 93 zákoníku práce (maximálně v průměru 8 hodin týdně). Druhý zaměstnavatel mu již přesčasovou práci nemůže nařídit, viz § 78 odst. 1 písm. i) zákoníku práce. Text nařízení č. 589/2006 i zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) lze najít v úplném znění např. na adrese http://portal.gov.cz/wps/portal/_s .155/6966/_s.155 /699/place.

Nový formulář „Potvrzení o činnostech …“ nahrazující dosud používaný tzv. žlutý kotouček

Evropská komise sestavila formulář Potvrzení o činnostech podle nařízení (ES) č. 561/2006 vhodný pro tisk. Tento je ve formátu .pdf publikován na straně 15 Úředního věstníku EU řada L 99 z roku 2007, viz http://europa.eu.int/eur- lex/lex/JOIndex.do? year=2007&serie=L&textfield2=99&Submi t=Hledat . Formulář nahradí dosud používaná tzv. žlutá kolečka na nichž se dosud potvrzuje dovolená, nemocenská a jiná činnost než je řízení vozidla spadajícího pod legislativu EU. Formulář ve formátu .doc (textový editor Word), který se dá doplňovat, upravovat a měnit podle potřeb dopravce, zašleme elektronickou poštou všem zájemcům, kteří pošlou e-mailový požadavek na naši e-mailovou adresu cvbsoft@cbox.cz .

Stanovisko Ministerstva dopravy k vážení vozidel přepravujících sypké materiály

Dopis se stanoviskem MD kontrolním orgánům provádějícím vážení vozidel doporučuje na základě odborných posudků předložených MD, aby při vážení vozidel přepravujících sypké substráty byla kontrolována pouze celková hmotnost vozidla (soupravy) z důvodu řidičem neovlivnitelných posunů hmot při přepravě. Toto stanovisko sice není právně závazné, ale je vhodné s ním seznámit řidiče příslušných vozidel, aby mohli případně oponovat při kontrolním vážení.

Od 1. listopadu 2006 je na Slovensku výstražná vesta součástí povinné výbavy vozidel

Na základě novely slovenské vyhlášky musí být od 1. listopadu 2006 v povinné výbavě každého vozidla na Slovensku kategorie M, N, T, C a Ps výstražná vesta. V povinné výbavě motorových vozidel s provozní hmotností nad 400 kg je i tažné lano nebo tažná tyč. Znění prováděcí vyhlášky č. 578/2006 Z.z. je dostupné na adrese www.zbierka.sk stejně jako zákon č. 725/2004 Z.z., který tato vyhláška provádí.

Odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. platí pro osádky nákladního automobilu nebo autobusu, dále jen „osádka“, v silniční dopravě, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 561/2006. Nařízení rovněž platí pro zaměstnance údržby pozemních komunikací. Toto nařízení aplikuje do naší legislativy příslušné předpisy EU, zejména směrnici č. 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě. Toto nařízení definuje pracovní dobu osádky nákladního automobilu a autobusu, časové období týdne, zimní období, zaměstnance silniční dopravy pracujícího v noci a zejména pracovní pohotovost osádky. Podle definice pracovní pohotovosti je za ni považována čekací doba na hranicích, čekací doba z důvodu zákazu jízdy, doba strávená řidičem za jízdy na sedadle spolujezdce nebo lehátku a doba, během níž osádka doprovází vozidlo přepravované na trajektu nebo vlakem. Tyto časy se tedy nebudou započítávat do odpracované doby, ale rovněž je nelze považovat za dobu nepřetržitého odpočinku mezi směnami a v týdnu. Podle § 4 nesmí pracovní doba uvedených osádek (ve více pracovněprávních vztazích) překročit v souhrnu 48 hodin týdně. Podle § 5 může v jednotlivém týdnu činit pracovní doba osádky až 60 hodin za předpokladu, že v průměru nejpozději za 26 týdnů bude dodržena stanovená týdenní pracovní doba (tj. 40 hodin, respektive 38,75 nebo 37,5 hodin podle jedno, dvou či trojsměnného provozu). Délka směny (tj. část plánované týdenní pracovní doby bez práce přesčas) může činit (nejde-li o práci v noční době) nejvýše 13 hodin (zákoník práce připouští u ostatních pracovníků nejvýše 12 hodin). Evidenci o pracovní době a pohotovosti musí zaměstnavatel uschovávat po dobu min. 2 let po uplynutí daného roku. Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a týdenní odpočinek je stanoven přímo podle uvedené legislativy EU. Pokud je pracovní doba osádky delší než 9 hodin, musí jí být poskytnuta přestávka na jídlo a oddech (nejpozději po 6 hodinách nepřetržité práce) v trvání nejméně 45 minut.

U zaměstnanců údržby komunikací může rovněž v zimním období dosahovat pracovní doba až 60 hodin týdně. Podmínkou však je, aby za vyrovnávací období (nejvýše 26 týdnů, pokud kolektivní smlouva nestanoví období delší) pracovní doba nepřekročila stanovenou týdenní pracovní dobu (tj. 40, respektive 38,75, respektive 37,5 hodin, v závislosti na počtu směn). Délka směny může u těchto zaměstnanců činit v zimním období při likvidaci kalamitní situace až 16 hodin. Nepřetržitý odpočinek může být v těchto případech zkrácen z 11 hodin v rámci 24 hodin až na 6 hodin, nebo až na dobu trvání předchozí směny, trvala-li méně než 6 hodin, nejméně však na dobu 3 hodin. Týdenní odpočinek musí činit nejméně 24 hodin v každém týdnu, jednou za 3 týdny musí činit alespoň 105 hodin.

Uvedené nařízení č. 589/2006 Sb. je k dispozici na www.mvcr.cz/sbirka, nebo na portal.gov.cz/zakony.